Over het Fonds 

Theodora Niemeijer (Groningen 1912 – Laren 2004), dochter van de bekende tabaksfabrikant Niemeijer in Groningen, was een bijzondere persoonlijkheid met een grote passie voor beeldende kunst.

In 1996 richtte Theodora Niemeijer een eigen stichting op met als doel het stimuleren van beginnende kunstenaars. Zij was ongehuwd en had geen kinderen. Op 18 juni 2004 overleed Theodora Niemeijer en liet haar vermogen na aan de door haar opgerichte Stichting Niemeijer Fonds. Deze stichting doneert jaarlijks met het rendement van het vermogen een bedrag aan verschillende kunstenaars, van musici tot beeldende kunstenaars en aan verschillende initiatieven op gebied van kunst, cultuur en maatschappij.

Het Niemeijer Fonds heeft primair als doel:
Het Niemeijer Fonds doneert jaarlijks een bedrag aan verschillende kunstenaars bij de ontplooiing van hun talenten en het ondersteunen van kleinschalige projecten/initiatieven op gebied van kunst, cultuur en maatschappij. Bij voorkeur initiatieven op gebied van beeldende kunst omdat Theodora Niemeijer zelf ook beeldend kunstenaar was. Het Niemeijer Fonds is een vermogensfonds en met het rendement van het vermogen wordt jaarlijks gedoneerd

Zij tracht dit te bereiken door:
Het verstrekken van stipendia (studie)beurzen, leningen aan kunstenaars en het doen van (periodieke) uitkeringen en schenkingen aan artistieke, culturele, levensbeschouwelijke en wetenschappelijke instellingen.

Theodora Niemeijer prijs 

Het Niemeijer Fonds en het Van Abbemuseum organiseren gezamenlijk de Theodora Niemeijer prijs, een stimuleringsprijs voor beginnende, vrouwelijke beeldende kunstenaars. Het is de enige Nederlandse beeldende kunstprijs speciaal voor vrouwelijke kunstenaars. De prijs werd in 2012 geïntroduceerd omdat vrouwen namelijk nog steeds sterk in de minderheid zijn in tentoonstellingen en museale collecties.

De prijs ter waarde van €10.000 wordt eenmaal per twee jaar uitgereikt aan de kunstenaar die het beste projectvoorstel maakt. De winnende kunstenaar ontvangt niet alleen een geldbedrag, maar krijgt ook de gelegenheid om dit project in het Van Abbemuseum te realiseren. Dit gebeurt in Het Oog, een een ovale patio in het Van Abbemuseum dat fungeert als een podium dat de gekozen kunstenaar een half jaar ter beschikking krijgt.

voor meer informatie kijk op de website van het Van Abbemuseum

Contact 

Stichting Niemeijer Fonds
Postadres Secretariaat:
Gevaertsweg 7,
3311 DA Dordrecht

email: info@stichtingniemeijerfonds.nl

Het bestuur van het Niemeijer Fonds vergadert vier keer per jaar. De afhandeling van de procedure neemt enige tijd in beslag. We raden u aan uw aanvraag ten minste drie maanden voor aanvang van het project in te dienen. In de regel besluit het bestuur binnen drie maanden nadat de aanvraag is ingediend.

Vergaderdata:
- februari / mei / september / december

Bestuursleden
Mr. L. Davina – voorzitter
D. Vermeer – penningmeester en secretaris

Cultureel adviseur: Mr. A.M. Davina

Aanvraag 

Het Niemeijer Fonds ontvangt jaarlijks circa 100-150 aanvragen. Het bestuur beoordeelt de aanvragen en kent bedragen toe variërend tussen 1.000 en 5.000 euro voor een bijzonder project aan een organisatie die zich op gebied van kunst, cultuur en maatschappij bezig houdt. Na goedkeuring van het bestuur volgt de uitkering. Bedragen boven € 25.000 worden uitgegeven aan instellingen waar het Niemeijer Fonds een langere relatie mee aangaat. Zo ondersteunt het Niemeijer Fonds de Rijksakademie in Amsterdam met een leerstoel “Kunst & Wetenschap”, initieert zij een kunstprijs in samen werking met het Van Abbe Museum in Eindhoven en ondersteunt zij diverse platformen voor talentvolle kunstenaars. Jonge musici ondersteunt het Niemeijer Fonds via Stichting Eigen Muziek Instrument. Aanvragen van jonge musici kunnen worden ingediend bij Stichting Eigen Muziekinstrument www.stichtingeigenmuziekinstrument.nl

AANVRAAGPROCEDURE
De aanvraag dient in 4-voud worden ingeleverd per adres
Secretariaat Stichting Niemeijer Fonds
Gevaertsweg 7
3311 DA Dordrecht

Een aanvraag moet vergezeld gaan van de volgende bijlagen:

  • Motivatie achter de studie danwel (wetenschappelijke) activiteit waarvoor subsidie, een bijdrage of stipendium wordt gevraagd
  • Beschrijving van de activiteit
  • Curriculum Vitae
  • Begroting inkomsten en uitgaven
  • In originele getekende (en) aanbevelingsbrieven van docenten
  • Perspublicaties
  • Bewijs van inschrijving instelling
  • Vermelding van eventuele aanvragen bij andere instellingen en honorering hiervan
Bij toezegging van een aanvraag van individuele personen zal gevraagd worden om een gewaarmerkt kopie van een geldig legitimatiebewijs. Instellingen dienen een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de statuten mee te sturens.

Ingeval van afwijzing van de aanvraag kan over de reden niet worden gecorrespondeerd noch zal hierover telefonisch informatie worden verstrekt.

Anbi 

Stichting Niemeijer is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Onder nummer 41195000. Het RSIN nummer is 805831824.
De Belastingdienst heeft de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Download hier:

De stichting is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en onderschrijft de gedragscode van de FIN.
Indien subsidies aan privé personen het fiscaal toegestane bedrag te boven gaan, wordt het meerdere als lening ter beschikking gesteld.